Taks RAČUNOVODSKE STORITVE

- vodenje glavne knjige,
- analitična evidenca saldakontov,
- izpisi odprtih postavk,
- obračun davka na dodano vrednost,
- vodenje davčnih evidenc,
- seznam, amortizacija in prevrednotenje osnovnih sredstev,
- izdelava zaključnega računa,
- izdelava medletnih bilanc,
- vodenje blagajne,
- obračun plač,
- obračun socialnih prispevkov za zavezanca,
- obračun podjemnih pogodb in avtorskih honorarjev,
- knjiženje maloprodaje,
- izdelava poročil za Banko Slovenije,
- izdelava statistike finančnih računov,
- vodenje plačilnega prometa,
- obračun obresti,
- priprava dokumentacije za pridobitev bančnih posojil, leasingov,
- izdelava predloga celostne rešitve vašega računovodstva,
- izdelava predloga racionalizacije ostalih postopkov povezanih z računovodstvom,
- razne druge storitve po želji stranke.

Pridružite se zadovoljnim !

Pokličite ali pošljite sporočilo